techpolsystem            
   
   
   
   
   
   
 
       
  ISWS - INTELIGENTNY SYSTEM WSPIERANIA SERWISU    
 

 

Oferujemy Państwu nową innowacyjną usługę w zakresie serwisu i regeneracji baterii.

Usługa bazuje na wykorzystaniu chipów radiowej identyfikacji (RFID) w celu śledzenia baterii przepływających przez łańcuch dostaw i odbiorów baterii serwisowanych przez naszą firmę. Wprowadziliśmy nową metodę świadczenia serwisu baterii, wykorzystującą technikę zdalnego zarządzania danymi, dzięki wyposażeniu baterii w chipy, moduły i centralki do świadczenia zdalnej diagnostyki. 

Diagnostyka baterii, realizowana w ramach ISWS, odbywa się przed przyjęciem baterii do regeneracji (ex-ante) oraz po procesie regeneracji (ex-post).

Dzięki wdrożeniu oprogramowania klasy ERP z aplikacją do pracy mobilnej nasi pracownicy mają dostęp do danych z opomiarowania baterii 24h/dobę, będąc do dyspozycji Klientów zdalnie w każdym czasie.

Cały system ISWS bazuje na innowacyjnych rozwiązaniach wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK), wprowadzając nowe w naszej firmie procesy w świadczeniu usług serwisowania baterii.

System ISWS umożliwia identyfikowanie optymalnych tras lokacji baterii na magazynie przyjmowanych do serwisu i/lub regeneracji oraz szybki proces  ofertownia, fakturowania i magazynowania.

W procesie tym ważną rolę odgrywają usługi diagnostyczne przed- i po- serwisowe, które - będąc elementem całego systemu - za pomocą zestawów diagnostycznych umożliwiają optymalizację całego procesu serwisowania baterii, wpływając na oszczędność zasobów.

Diagnostyka przedserwisowa z zastosowaniem chipów, modułów, centralek, komunikujących się z oprogramowaniem bazowym zapewnia optymalizację procesu regeneracji. Usługa diagnostyki po-serwisowej, wykorzystującej komunikację zdalną opartą na chipach, pozwalają zoptymalizować procesy serwisowe w Państwa firmie, kiedy baterie po serwisie wracają do pracy operacyjnej i dzięki zaobserwowaniu charakterystyki ich pracy możliwe jest w znaczący sposób podniesieni ich żywotność, tylko poprzez zmianę złych nawyków w ich użytkowaniu.

System ISWS umożliwia edukację użytkowników baterii w celu oszczędności zasobów.

Usługi oferowane przez nas z wykorzystaniem Systemu ISWS obejmują znaczące ulepszenia:

  • parametrów technicznych (lepsza jakość serwisu, lepszy dobór zastosowanych metod naprawy i/lub regeneracji),
  • komponentów (wykorzystanie narzędzi TIK do automatyzacji usługi)
  • funkcjonalności (oprogramowanie z funkcją zdalnego zarządzania usługą).

System ISWS umożliwia naszym Klientom kontrolę i monitorowanie świadczonych przez nas usług.

Oferowane usługi świadczymy z wykorzystaniem:

  • zintegrowanego systemu kontroli działalności firmy (produkcja, finanse, strategia, marketing),
  • systemu TPS w organizacji firmy: proces w którym wszystkie działania mają na celu dodawanie wartości lub redukcję strat; angażowanie wszystkich pracowników do optymalizowania jakości poprzez proces stałego doskonalenia; wpływ na każdy aspekt organizacji, dostarczający szeroki zakres wartości, wiedzy i procedur; dostarczenie pracownikom określonej odpowiedzialności na każdym etapie usługi poprzez przekonanie o dążeniu do wprowadzania usprawnień.
  • wdrożonego systemu 5S.

Dodatkowo:

  • każdy nasz Klient korzystający z usługi Inteligentnego Systemu Wpierania Serwisu ma dostęp on-line do swoich danych;
  • wprowadziliśmy spersonifikowany system informacyjny dla każdego Klienta,
  • wprowadzenie nową nazwę towarową: Inteligentny System Wspierania Serwisu (ISWS).