techpolsystem            
   
   
   
   
   
   
 
       
  BATERIE TRAKCYJNE    
 

Jako przedstawiciel włoskiej firmy MIDAC oferujemy szeroką gamę baterii trakcyjnych przeznaczonych do zasilania pojazdów o napędzie elektrycznym opartych na ogniwach wyprodukowanych w standardzie - DIN “MDL”, począwszy od pojemności 2PzS100Ah do 10PzS1600Ah - w standardowej produkcji.

   
 

Na specjalne zamówienie, produkowane są w firmie MIDAC ogniwa do wielkości 12PzS1920Ah.
Oferta produktów uzupełniona jest również o ogniwa - British Standard “MBS”.

systemy
 • wózki widłowe, podnośniki magazynowe, wózki platformowe i inne
  urządzenia
  aładunkowe,
 • autobusy o napędzie elektrycznym,
 • trolejbusy, lokomotywy elektryczne – zasilanie główne i pomocnicze,
 • wagony taboru kolejowego,
 • stacjonarne zasilanie awaryjne,
 • maszyny czyszczące: myjki, zamiatarki podłogowe, polerki,
 • urządzenia transportowe do pracy w warunkach nibezpiecznych (również w strefach zagrożonych wybuchem) tj. w rafineriach, przy urządzeniach dystrybujących gaz, ropę naftową, w stacjach energetycznych, jak i przy naziemnej obsłudze lotnisk.

ogniwa

 • duża żywotność baterii - 6 – 7 lat
 • wysoka liczba cykli – 1500 i więcej
 • czas ładowania - 5,5h ÷ 8h
 • duża wydajność baterii,
 • znacznie obniżenie oporności elektrycznej,
 • niższe zużycie wody
 • niezawodność i bezpieczeństwo użytkowania.

MDL

 • system zarzadzania baterią (BMS),
 • system zarządzania temperaturą baterii (TMS),
 • system uzupełniania wody AQUAMATIC,
 • system cyrkulacji elektrolitu EUW – Airtech,
 

baterie trakcyjne

baterie

trakcyjne

MBS

MBS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
       
  LI-ION    
       
 
- Informacja ogólna o bateriach trakcyjnych  
- MDL - baterie trakcyjne standard europejski DIN - PzS
- MBS - baterie trakcyjne - British Standard BS - PZB