techpolsystem            
   
   
   
   
   
   
 
       
  ŁADOWNIE AKUMULATORÓW    
 

Współczesne przepisy i normy oraz dążenie do zachowania ciągłości pracy floty elektrycznych wózków widłowych funkcjonujących w trybie zmianowy wymuszają na użytkownikach konieczność zapewnienia odpowiedniego systemu ładowania i wymiany baterii trakcyjnych.

Jako firma z wieloletnim doświadczeniem wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom potrafimy w zależności od możliwości infrastrukturalnych i dostępnej powierzchni jaką dysponuje Klient, wybudować kompletne stanowisko do ładowania baterii – ładownię akumulatorów.

Każdy projekt i realizację traktujemy indywidualnie, a co za tym idzie nowe akumulatorownie czy też modernizacje istniejących instalacji poprzedzone są zawsze uzgodnieniami z Inwestorem, a wspólne działania obejmują m.in..:

   
 
 • przedstawienie koncepcji,
 • wykonanie projektu,
 • budowę i/lub modernizację
  istniejącego obiektu,
 • procedury związane z dopuszczeniem do użytkowania,
 • szkolenia,
 • serwis.
ładownie
 
   
       
  lad    
       
 
 • wydłużenie czasu używania baterii,
 • ograniczenie ilości awarii,
 • obniżenie kosztów związanych z przestojami
 • skrócenie czasu wymiany baterii,
 • ułatwiony nadzór i dostęp serwisowy,
 • poprawę bezpieczeństwa pracy z akumulatorami.
   
       
  lad2    
       
 
 • projekt akumulatorowni - dokumentację projektową wykonaną przez projektantów z dużym doświadczeniem posiadającymi stosowne uprawnienia
 • konstrukcje pod baterie z wymianą górną i/lub boczną,
 • konstrukcje pod prostowniki,
 • instalację wentylacji mechanicznej stanowisk ładowania baterii, akumulatorowni,
 • instalację elektryczną oraz sterowania wentylacją i detekcją wodoru w akumulatorowni wraz z systemami wspomagającymi,
   
       
  pod    
       
 
Prezentacja - ŁADOWNIE AKUMULATORÓW
- system identyfikacji ładowania baterii

  Karta Katalogowa - Ładownie akumulatorów
prez

 

ladownie