techpolsystem            
   
   
   
   
   
   
 
       
  SERWIS BATERII TRAKCYJNYCH    
  Z myślą o naszych Klientach oferujemy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prostowników i baterii trakcyjnych oraz stałą opiekę. Wykonujemy naprawy i remonty baterii trakcyjnych od remontów bieżących po kapitalne oraz ich regeneracje z gwarancją wykonanej usługi.    
 
 

3


Współpracę z naszymi Klientami opieramy na długoterminowych umowach serwisowych oraz przyjmujemy zlecenia na jednorazowe naprawy.

SER
 • kontrola stanu baterii oraz prostowników,
 • naprawy gwarancyjne baterii i prostowników,
 • konserwacja baterii,
 • usuwanie usterek pogwarancyjnych,
 • przeglądy bieżące, konserwacje, kartoteki przeglądów,
 • przeglądy kwartalne, ładowania wyrównawcze,
 • przeglądy roczne, ładowania odsiarczające, stan izolacji,
 • weryfikacje aktualnego stanu baterii,
 • próby pojemności, ocena rzeczywistej wartości akumulatora,
 • doradztwo w zakresie optymalnych rozwiązań techniczno-eksploatacyjnych,
 • remonty i regeneracje,
 • dobór i dostawa części zamiennych, jak również dodatkowego wyposażenia do baterii,
 • dostawy wyposażenia stanowisk ładowania,
 • szkolenie dla służb technicznych i obsługi codziennej,
 • utylizacja złomu akumulatorowego,

ogniwa

 • duża żywotność baterii - 6 – 7 lat
 • wysoka liczba cykli – 1500
 • czas ładowania - 5,5h ÷ 8h
 • duża wydajność baterii,
 • znacznie obniżenie oporności elektrycznej,
 • niższe zużycie wody
 • niezawodność i bezpieczeństwo użytkowania.

Aby zapewnić Państwu najwyższą jakość usług oraz informację na temat stanu technicznego
baterii proponujemy przeprowadzenie okresowych audytów.

S

 • kontrola stanu baterii oraz prostowników
 • określenie pojemność baterii i stopnia sprawności,
 • sprawdzenie jakość połączeń pomiędzy ogniwami, pomiędzy baterią i elementami zasilania wózka,
 • oznaczenie ogniw uszkodzonych (posiadające zwarcie elektryczne wewnątrz ogniwa)
  i nadmiernie osłabionych - zagrożone zwarciem,
 • pomiar gęstość elektrolitu, napięcia na poszczególnych ogniwach,
 
4
 
Usługa regeneracji baterii skierowana jest do Klientów chcących uzyskać poprawę parametrów elektrycznych i wizualnych baterii, a tym samym wydłużyć jej żywotność.
 
   
 

W ramach usługi przed i po przeprowadzeniu czynności regeneracyjnych testujemy i analizujemy pojemność baterii oraz pozostałe parametry. Na podstawie pozytywnych wyników pomiarów wystawiamy certyfikat gwarancyjny.

W sytuacji kiedy przeprowadzone czynności regeneracyjne nie doprowadziły baterii do stanu oczekiwanej sprawności Klient nie ponosi żadnych kosztów. Taką baterię może pozostawić u nas do utylizacji tym samym eliminując koszty transportu.

     
       
  5    
       
  Proponujemy Państwu zawarcie długoterminowych umów na stałą obsługę serwisową, w ramach której przeprowadzać będziemy okresowe przeglądy baterii i prostowników.    
       
  KORZYŚCI:    
 

- harmonogram przeglądów,
- informacja z naszej strony o zbliżającym się przeglądzie,
- ograniczenie do minimum przestojów,
- stałe koszty ułatwiające planowanie budżetu,
- niższe koszty niż w wypadu jednorazowych zleceń,
- prowadzenie i archiwizowanie szczegółowej dokumentacji urządzeń,
- priorytetowe traktowanie w przypadku awarii,
- baterie zastępcze na czas naprawy.

   
       
  LI-ION    
       
 
- Informacja ogólna o świadczonych usługach serwisowych