techpolsystem            
   
   
   
   
   
   
 
       
  3    
 

 

   
     
 
Informacja Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie prac B+R mających na celu opracowanie innowacyjnej technologii regeneracji baterii trakcyjnych wykorzystywanych w pojazdach elektrycznych - autorskiego rozwiązania technologicznego o nazwie: System TechNet. Zastosowanie technologii w praktyce pozwoli na prowadzenie procesu regeneracji w taki sposób, aby po zregenerowaniu bateria zwiększyła swoją żywotność oraz poprawiła swoje parametry użytkowe w skali dotychczas nie uzyskiwanej przy stosowaniu standardowych, znanych na rynku, metod regeneracji.
 
 

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie aktywności badawczo-rozwojowej naszego przedsiębiorstwa. Celem bezpośrednim jest realizacja prac B+R nad innowacyjną usługą, którą planujemy wdrożyć w naszej działalności gospodarczej.

 
 
2019-10-01 - 2021-12-29
 

 

   
       
       
   
     
 
Przedmiot zamówienia

Wynajem aparatury i sprzetu na okres 24 miesięcy
Termin składania ofert:  do 30.09.2019 r. do godz. 10.00
Status zamówienia postępowanie zakończone
- Zapytanie ofertowe
- Formularz ofertowy
- Umowa (projekt)
- Informacja o wyniku postępowania
- Protokół z przeprowadzonego postępowania
     
Przedmiot zamówienia

zakup aparatury kontrolno-pomiarowej - na okres 24 miesięcy
Termin składania ofert:  do 22.10.2019 r. do godz. 10.00
Status zamówienia postępowanie zakończone
- Formularz ofertowy
- Rozeznanie rynku
- Umowa (projekt)
- Informacja o wyniku postępowania
- Protokół z przeprowadzonego postępowania
     
   
       
     
     
     
   
 
Przedmiot zamówienia

Wynajem aparatury i sprzetu na okres 24 miesięcy
Termin składania ofert:  do 3.01.2020 r. do godz. 10.00
Status zamówienia zakończony
- Zapytanie ofertowe
- Formularz ofertowy
- Umowa (projekt)
- Informacja o wyniku postępowania
     
Przedmiot zamówienia

zakup aparatury kontrolno-pomiarowej
Termin składania ofert:  do 3.01.2020 r. do godz. 10.00
Status zamówienia zakończony
- Formularz ofertowy
- Rozeznanie rynku
- Umowa (projekt)
- Informacja o wyniku postępowania
     
Przedmiot zamówienia

zamówienie na wynajem aparatury i sprzętu na okres 19 miesięcy
Termin składania ofert:  do 1.06.2020 r. do godz. 10.00
Status zamówienia zakończony
- Zapytanie ofertowe
- Formularz ofertowy
- Umowa (projekt)
- Informacja o wyniku postępowania