techpolsystem            
   
   
   
   
   
   
 
       
  1    
 

 

   
     
 

Projekt pn.: Inteligentny system wspomagania serwisu., współfinansowany ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa  III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP.

 
 

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności naszego przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacji produktowej i procesowej, będącymi innowacjami stosowanymi w skali świata do 3 lat oraz utrzymanie miejsc pracy - 6 EPC i utworzenie jednego nowego miejsca pracy - 1 EPC.
Planowane do wdrożenia w ramach projektu innowacje wymagają zakupu oprogramowania klasy ERP wraz z aplikacją, sprzętu IT do jego zainstalowania, monitora interaktywnego, regałów magazynowych rzędowych, wózka widłowego oraz 7 zestawów diagnostycznych do świadczenia usług przed- i po- serwisowych. Dzięki temu wdrożymy inteligentny system wspomagania serwisu, zwiększając konkurencyjność naszej firmy poprzez zwiększenie wydajności serwisu i liczby serwisowanych baterii, utrzymując dotychczasowe miejsca pracy i tworząc nowe.

 
7
 

Efektem projektu będzie wdrożenie inteligentnego systemu wspomagania serwisu – innowacji procesowej i produktowej.

 

 

   
 

Elementami systemu będą:
- wartości niematerialne i prawne: oprogramowanie klasy ERP wraz z aplikacją mobilną,
- środki trwałe: sprzęt IT (serwer i przenośne terminale magazynowe), monitor interaktywny do wizualizacji danych i pracy zdalnej, regały, wózki widłowe oraz zestawy diagnostyczne.

   
       
  8    
       
 

01.08.2020 r – 31.03.2021 r.

   
       
  Kwota ogółem projektu: 754 814,30 PLN                  
  Kwota dofinansowania: 641 592,15 PLN                  
   
     
 
Przedmiot zamówienia

Dostawa wózka widłowego i systemu regałów.

Termin ogłoszeniat:  15.10.2020 r.
Termin składania ofert:  do 23.10.2020 r. do godz. 10.00
Status zamówienia zakończone
- Link do zamówienia https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/7985
- Zapytanie ofertowe
- Formularz ofertowy
- Umowa (projekt)
- Informacja o wyniku postępowania
- Protokół z udzielonego zamówienia
     
Przedmiot zamówienia

Oprogramowanie klasy ERP, sprzęt IT i monitor interaktywny.
Termin ogłoszenia:  19.10.2020 r.
Termin składania ofert:  do 30.10.2020 r. do godz. 10.00
Status zamówienia zakończone
- Link do zamówienia https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/12436
- Zapytanie ofertowe
- Formularz ofertowy
- Umowa (projekt)
- Informacja o wyniku postępowania
- Protokół z udzielonego zamówienia
   
   
 
Przedmiot zamówienia

Zestawy diagnostyczne.
Termin ogłoszenia:  20.10.2020 r.
Termin składania ofert:  do 02.11.2020 r. do godz. 10.00
Status zamówienia zakończone
- Link do zamówienia https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/12728
- Zapytanie ofertowe
- Formularz ofertowy
- Umowa (projekt)
- Informacja o wyniku postępowania
- Protokół z udzielonego zamówienia